/*
*/

Jogi Információs Tájékoztató


2.rész – Cégalapítás


Tudja-e Ön, hogy


- gazdasági társaságot akár magyar, akár külföldi állampolgár vagy éppen jogi személy is alapíthat? Azaz, egy gazdasági társaságnak adott esetben egy másik gazdasági társaság is lehet tulajdonosa, azonban a társaság képviseletét csak természetes személy láthatja el.

- a mai magyar jogi szabályozás szerint alapítani betéti társaságot, korlátolt felelősségű társaságot, közkereseti társaságot, és részvénytársaságot lehet?

- napjainkban Magyarországon a leggyakoribb társasági forma a korlátolt felelősségű társaság azaz a Kft? Ezt a társaságot legkevesebb 3.000.000,-Ft törzstőkével lehet alapítani, melyet azonban nem szükséges a számlavezető pénzintézetbe befizetni. A Kft. alapulhat egy vagy több taggal, ügyvezetője lehet egy vagy több személy is. A társaság tartozásaiért – főszabály szerint – a tag csak törzsbetétje erejéig felel, azaz magánvagyonával nem.

- a Kft. tagjai üzletrészüket szabadon átruházhatják? A társasági szerződés szerint a tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt - ebben a sorrendben - az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illetheti meg.

- a gazdasági társaság minden olyan tevékenységet üzletszerűen végezhet, amelynek gyakorlását törvény nem tiltja? Vannak azonban olyan gazdasági tevékenységek, melyek gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez kötheti. Ilyen esetben az adott tevékenység csak a hatósági engedély birtokában, az abban meghatározott körben és időben gyakorolható. Ha a társaság olyan tevékenységet kíván végezni, amely szakképesítéshez kötött, az csak abban az esetben lehetséges, ha e tevékenységben személyesen közreműködő tagok, munkavállalók, illetve a társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek igazolt módon megfelel.

- a cégalapítás elektronikus cégeljárás keretében zajlik? Ha megfelelő ügyvédet választ, akkor néhány nap alatt bejegyzett és működő cég tulajdonosa lehet!

 

Webdesign|Mai

Nevetés

Egy férfi bemegy egy régiségboltba. Sokáig nézegeti a sok szép régiséget, majd a választása egy bronz szobrocskára esik, amely egy patkányt ábrázol.
Az eladó ezekkel a szavakkal adja át neki:
- Uram, ez egy varázserővel bíró szobrocska, biztos nagyon meglepődik, ha elmesélem!
- Ugyan, ne fáradjon. Csak dísznek veszem, nem akarok varázsolni - hárítja el a vevő.
Kimegy az üzletből, és elindul hazafelé. Ahogy megy az utcán, hirtelen észreveszi, hogy egy igazi patkány követi. Befordul egy utcába, és elszörnyedve látja, hogy már egész kis csapat csapódott hozzá. Elkezd futni, és hamarosan odaér a folyópartra, mögötte egy egész patkánysereggel. Hirtelen bevillan az eszébe az eladó, meg a varázserejű szoborra vonatkozó szavai, így bedobja a folyóba a szobrot. A patkányok gondolkodás nélkül utánavetik magukat, és megfulladnak a vízben.
A férfi visszamegy a boltba.
- Uram, a patkányszobor miatt jövök. Kénytelen voltam bedobni a folyóba, mert vonzotta a patkányokat!
- Ne mondja, hogy nem figyelmeztettem! A pénzt szeretné visszakérni?
- Ugyan, dehogy! Csak szeretnék venni egy ügyvédet ábrázoló szobrocskát