/*
*/

Jogi Információs Tájékoztató


1.rész Ingatlanvásárlás


TUDJA-E, hogy


-         az ingatlan adásvételi szerződést közjegyzői okiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni?

-         az ingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez, az adásvételi szerződés elkészítésén túl, annak földhivatalba történő benyújtása is szükséges? A tulajdonjogban bekövetkezett változást az ingatlan tulajdoni lapjára fel kell vezetni. Ha jól választ ügyvédet, akkor az ügyvéd munkadíja nemcsak a szerződés elkészítését, hanem a földhivatali ügyintézést is tartalmazza.

-         ingatlanvásárlás esetén visszterhes vagyonátruházási illetéket kell fizetnie? Ennek mértéke vásárlás esetében a vételár 4%-a. Amennyiben lakást lakásra cserél, úgy az illeték alapját az ingatlanok vételárai közötti különbség fogja képezni, mely esetben egyenlő értékű lakások cseréjénél nem kell illetéket fizetni.

-         amennyiben a lakásvásárlást megelőző vagy azt követő egy évben lakást ad el, úgy az illeték alapja a vásárolt és az eladott lakástulajdon - terhekkel nem csökkentett - forgalmi értékének a különbözete? Ilyenkor ha a lakások vételára megegyezik, nem kell illetéket fizetni.

-         a vevő mentesül az illetékfizetés alól új lakás vásárlása esetén? Amennyiben vállalkozó által épített új lakást vásárol, úgy az 15 millió forintig illetékmentes, és csak az efölötti vételár után kell illetéket fizetni. Ugyancsak mentesül az illeték alól az, aki lakóház építésére alkalmas telket vásárol és vállalja, hogy azon 4 éven belül lakóházat épít.Fontos, hogy olyan ügyvédet válasszon, aki minden körülmények között az Ön érdekeit tartja szem előtt. Ne dőljön be az olcsóbbnál olcsóbb ajánlatoknak, az ingatlanvásárlás egy életre szól - ha rosszul dönt, annak következménye is!

 

Webdesign|Mai

Nevetés
A bíró a tárgyaláson a sofőrhöz fordul, aki elütött egy idős hölgyet.
- Miért nem dudált, amikor látta, hogy a kocsi elé lép a néni?
- Nem akartam megijeszteni szegényt.