/*
*/

2014. március 15. napján hatályba lépett az új Polgári Törvénykönyv, amely számos más korábbi jogszabályi rendelkezés mellett, újraszabályozta a Családjogi törvényünket, valamint a Gazdasági társaságokról szóló törvényünket. A családjogi szabályokat a Ptk. 4. könyve tartalmazza, amely alapvetően a korábbi évtizedekben kialakult bírói gyakorlatból merített tapasztalatokat emelte törvényi szintre, modernizálva a korábbi családjogi intézményeket mind a vagyonjog, mind a házassági perek tekintetében.

- jogi képviseletet polgári peres eljárásban (pld.: házassági perek, kötelmi perek, társasházi ügyek stb.)
- jogi képviseletet polgári nemperes eljárásban pld.: fizetési meghagyásos, hagyatéki eljárás stb.
- polgári jogi szerződések készítését pld.: ingó- ingatlan adásvétel, vállalkozási-, kölcsönszerződés stb.
- társadalmi szervezetek alapítását pld.: alapítvány, egyesület;
- cégek, magánszemélyek követelésének behajtását; kártérítési igényérvényesítést;
- öröklési szerződés, végrendelet készítését, letéti megőrzését;
- házassági vagyonjogi szerződés készítését;
- házassági vagyonjogi, élettársi vagyonjogi kérdések rendezését; közös vagyon megszüntetését;
- gyermekelhelyezési, tartásdíjjal kapcsolatos kérdések rendezését stb.

 

Webdesign|Mai

Nevetés
A bíró a tárgyaláson a sofőrhöz fordul, aki elütött egy idős hölgyet.
- Miért nem dudált, amikor látta, hogy a kocsi elé lép a néni?
- Nem akartam megijeszteni szegényt.